Tại VIA có 2 chương trình đào tạo và mỗi chương trình có 3 cấp độ khác nhau dành cho người mới bắt đầu đến trình độ nâng cao.

Trước hết bạn sẽ phải làm bài kiểm tra đầu vào để xác định cấp độ phù hợp. mỗi khóa được tính theo số cấp độ mà bạn mong muốn đạt được. Để tìm hiểu thêm thông tin về các cấp độ cũng như lớp học tại VIA, vui long tham khảo mục dưới đây.

– Anh văn trẻ em và thiếu niên

– Anh văn cho người lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *