Các giấy tờ được yêu cầu

 • Thi Thực Diện K – hồ sơ K-1 (hôn phu/thê) và K-3 (vợ chồng của Công dân Hoa Kỳ)
 • Thi thực Khác(IR1/CR1, IR2/CR2, F2, F3, F4, thị thực làm việc)

Thị thực diện K

Đương đơn có nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho buổi phỏng vấn. Giấy tờ không đầy đủ có thể làm trì hoãn tiến trình giải quyết thị thực. Các giấy tờ sau được yêu cầu trong buổi phỏng vấn:

 1. Thư mời phỏng vấn
 2. Hình làm thị thực: Năm (5×5) hình màu theo yêu cầu.
 3. Các Mẫu đơnMỗi đương đơn có tên trong thư mời phỏng vấn phải điền đầy đủ các đơn sau bằng tiếng Anh. Ký tên trên tất cả các trang ngoài trừ mẫu đơn DS-156K; đương đơn sẽ ký trên đơn này trước mặt viên chức Lãnh sự vào ngày phỏng vấn.
 4. Mỗi đương đơn có tên trong thư mời phỏng vấn phải điền đầy đủ các đơn sau bằng tiếng Anh. Ký tên trên tất cả các trang ngoài trừ mẫu đơn DS-156K; đương đơn sẽ ký trên đơn này trước mặt viên chức Lãnh sự vào ngày phỏng vấn.
  • Hai mẫu đơn DS-156: đương đơn cần hoàn tất mẫu đơn điện tử DS-156 trên mạng, in ra 2 bảng đơn hoàn chỉnh đã có mã vạch, dán 1 hình làm thị thực lên mỗi đơn.
  • Một mẫu DS-156K: đơn này chỉ dành cho đương đơn xin thị thực diện K-1.
  • Một mẫu DS- 230: Lưu ý trong mục số 13, vui lòng cung cấp địa chỉ và số điện thoại của nơi đương đơn đang sống, không phải địa chỉ đăng ký trong hộ khẩu.
 5. Chứng minh nhân dân: bản chính và bản sao.
 6. Hộ khẩu: bản chính và bản sao.
 7. Giấy khai sinh của đương đơn: Bản chính và bản sao. Nếu đương đơn là con nuôi của người bảo lãnh hoặc đương đơn có nhận con nuôi thì đương đơn cần phải nộp thêm giấy Cho Nhận con nuôi hợp pháp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *